Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Algblomning - Detta bör du tänka på 

klimat 

Sköna varma perioder under sommaren med höga temperaturer i vattnet kan också innebära en ökning av ytansamlingar och blomningar av cyanobakterier som dyker upp längst med våra kuster. I synnerhet på Östkusten.

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallar man detta för algblomning. Man bör undvika att bada där det är stora ansamlingar av så kallade algsoppor som kan vara farligt för människor, framförallt barn och djur. En del av bakterierna tillverkar gift som kan ge hudirritationer, illamående och kräkningar.

På Klart kan du söka på din badplats för att se aktuell information gällande algblomning.

Råd vid algblomning

  • Bada inte när vattnet är grumligt eller har en blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna på ytan.
  • En tumregel är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna.
  • Tvätta av kroppen mycket noggrant med tvål och vatten om du badar i vatten med alger.
  • Djur och barn ska inte bada eller dricka av vatten där algblomning finns.
  • Använd inte vattnet till matlagning. Kokning av vattnet gör dessvärre inte att gifterna försvinner.
  • Kontakta sjukvården om du har diarré, illamående, kräkningar, feber, smärtor, huvudvärk, luftvägssymptom, ögon- eller hudirritation efter kontakt med algrikt vatten.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm

Publicerad 21 jul 2022