Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Vad väger mest ett moln eller en elefant?

mikael sjöstrand

Inte nog med att molnen på himlen kan föreställa elefanter, de kan faktiskt väga betydligt mer än vad en elefant gör trots att de endast består av vattendroppar och iskristaller. Jag tänkte att vi skulle dyka ner i förklaringen till hur moln bildas - det som krävs är vattenånga, luftburna partiklar och uppåtvindar.


Många moln bildas av att solen värmer marken. I sin tur gör det att luften vid marken stiger och för med sig vattenånga uppåt. När luften stiger kyls den ner, vilket gör att en del av vattenångan i luften kondenserar på små luftburna partiklar, och då bildas molndroppar. När vattenånga kondenserar övergår den alltså från gasform till vatten i flytande form och sätter sig då runt de luftburna partiklarna.

De luftburna partiklarna kallas kondensationskärnor. De består till exempel av salt och damm och har goda egenskaper för att vattenångan ska kondensera på dem. När tillräckligt mycket vattenånga har kondenserat på kondensationskärnan har en molndroppe bildats. Molndropparna är omkring en mikrometer i diameter och i en kubikmeter av ett moln finns omkring 100 miljoner molndroppar.


Tillsammans utgör molndropparna ett moln. När de sedan kolliderar med varandra i molnet växer de och blir större. När molndropparna vuxit till sig och blivit omkring två millimeter i diameter räknas de som regndroppar. Hur länge regndropparna stannar i molnet beror framförallt på hur starka uppåtvindar det är i molnet. Är uppåtvindarna i molnet svaga kan molndropparna falla ur som duggregn
redan när de är 0,2 millimeter, alltså tio gånger mindre än en regndroppe.


Hur var det då med vikten på ett moln?

I åskmoln är uppåtvindarna kraftiga och de kan därför innehålla ett till tre gram vatten per kubikmeter. Dessa moln är väldigt stora och kan väga uppemot 100 000 ton. De klassiska stackmolnen, som man framförallt ser på sommaren, kan väga uppemot 500 ton, vilket motsvarar 100 elefanter. Så testa att föreställa dig 100 elefanter på himlen nästa gång du ser ett stackmoln.


Trots att molnen är tunga så svävar de i luften. Det beror på att mängden vatten per kubikmeter fortfarande är mycket liten och det är då istället molnens volym som ger dem deras enorma vikt.

Publicerad 21 jul 2022