Annons

Så påverkas klimatet av den rådande pandemin

mikael sjöstrand

Färre flygavgångar, nedstängningar och mer restriktioner. Hur har de förändrade beteendet under pandemin påverkat utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser, vilken effekt har det egentligen gett på vårt klimat och vår miljö?

Mindre utsläpp borde ju innebära en förbättring av klimatet och miljön, men hittills syns ingen tydlig minskning av växthusgaserna i atmosfären under 2020. Växthusgasen koldioxid finns kvar i flera hundra år när den väl släpps ut i atmosfären, och så länge utsläppen inte minskar drastiskt kommer halterna att öka.

Skogsbränder kan omintetgöra utsläppsminskningen

Den internationella energimyndigheten har uppskattat att koldioxidutsläppen kommer att minska med åtta procent i år. Samtidigt tror man vid amerikanska ESRL (Earth System Research Laboratories) att minskningen knappt kommer att synas på grund av de stora koldioxidutsläppen från skogsbränder runt om i världen under året.

Förbättrad luftkvalitet som kan rädda liv

Minskat resande har bidragit till en förbättrad luftkvalitet i Europas städer. Under våren minskade vissa luftföroreningar med uppemot 60 procent. Renare luft ger bättre folkhälsa i städerna, även om man ännu inte vet hur stor effekten blir i år. Men vi vet idag att luftkvaliteten i Europa har förbättrats så pass mycket det senaste decenniet att 400 000 förtida dödsfall har förhindrats.

Förnybar energi har en nyckelroll

Det kommer dröja till nästa år innan forskare kan säga mer exakt hur stor påverkan det förändrade beteendet under pandemin har haft för klimatet. I och med att effekten av minskat resande kanske till och med kommer att vara försumbar i jämförelse med koldioxidens naturliga cykel, så visar det tydligt hur viktig förnybar energi är och kommer fortsätta vara i framtiden.

Jag tog upp detta i våras och i länken hittar du hur tankar gick då.

 

Nya rutiner som kan bromsa klimatförändringen

Publicerad 25 nov 2020