Annons

Så mycket regn motsvarar en millimeter

Väder

På ett år faller det i snitt nästan 700 mm nederbörd i Sverige, på vissa platser mer och på andra platser mindre såklart. Men hur mycket vatten motsvarar varje millimeter som faller ur molnen? 

För att förstå hur mycket en millimeter regn är kan man tänka så här: Häller du en liter vatten i ett badkar som har en bottenarea på en kvadratmeter, kommer karet fyllas upp till ett djup på en millimeter. 

Regnintensiteten avgör såklart hur stora konsekvenserna blir och hur snabbt man blir blöt. Faller det en millimeter, alltså en liter per kvadratmeter, på en minut klassas det som skyfalll vilket kan få stora konsekvenser. Regnar det istället konstant under en hel dag och kommer en millimeter, då har det istället duggat under stora delar av dagen. 

I snitt faller det en millimeter nederbörd 115 dagar per år, i form av snö, hagel och regn. I delar av Jämtland och Lappland är det normalt sett flest dagar med en millimeter nederbörd, där de har uppemot 160-180 stycken. De platser som normalt sett har minst antal dagar med en millimeter nederbörd ligger främst längs kusterna i våra östra landskap, där faller det i snitt en millimeter var fjärde till var femte dag.

Att det regnar mer än tio millimeter på ett dygn är mindre vanligt, i snitt sker det 18 gånger per år. I Halland, delar av Västergötland och Bohuslän sker det däremot ungefär dubbelt så ofta, men de tillhör de nederbördsrikaste områdena vi har i Sverige.

 

Så många centimeter nysnö blir det på varje mm nederbörd i prognosen

Regnar det mest på hösten?

 

Publicerad 26 nov 2022