Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Snörekord och klimatförändringar i november

Genom åren har det varit ett par snörika novembermånader, men svängigt väder gör ofta att snötäcken inte blir alltför långvariga.

Snörekordet för månaden hittar vi i Kopparåsen i Norra Lappland och ligger på 190 cm, det sattes 1925. Det stora snödjupet var till stor del en konsekvens av de extrema snömängderna som föll i området redan under oktober månad, då var det 162 cm snö. Men även i Svealand och Götaland har det varit snörika år.

En snöstorm lamslog stora delar av Götaland 19-22 november 1995 och det kom då 20-40 centimeter på många håll och hela 98 cm i Ödeshög i Östergötland.

I Svealand är snörekordet 103 cm och det uppmättes i Gördalen i Dalafjällen 1992. I östra Svealand och sydöstra Norrland har också kraftiga snöfall förekommit, ofta på grund av så kallade snökanoner. Snökanoner är snöbyar som växer sig kraftiga över våra relativt varma hav när starka vindar blåser i en riktning över en halv dag eller mer.

I majoriteten av Sverige är det däremot vanligare med barmark än ett snötäcke i mitten av november. Mellan åren 1961-1990 fanns det ett snötäcke i stora delar av Norrland och norra Dalarna under mer än hälften av åren. Vid södra Norrlandskusten, i Svealand och nordligaste Götaland var det ett snötäcke under mitten av november under 10-50% av åren.


Källa: SMHI

I dagens klimat har det blivit en halv till två grader varmare än vad det var mellan 1961-1990. I bilden ovan syns tydligt den minskade förekomsten av ett snötäcke i mitten av november de senaste tio åren jämfört med 1961-1990. Det beror på klimatförändringar men betyder inte att det inte kan bli ett snötäcke i södra Sverige i november, även om det är mindre troligt idag än för 30 år sedan.

Väderrekord - Över 18 grader i november?

Den milda hösten har bidragit till ett skralt snötäcke i år. Nedan ser vi de områden som på förmiddagen den 15 november hade mer än 3 cm snö. 

Källa: SMHI

Publicerad 2 nov 2022