Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Vi går mot ett värmerekord igen!


FOTO: Anna Kubiak

Många rekord att hålla koll på när värmen slår rekord i flera delar av landet. Redan under början av 2020 kunde vi ana att vi kanske skulle gå mot ett rekordvarmt år i Sverige, efter en extremt mild vinter.

Allmänt har det i år varit två till tre grader varmare än normalt i Sverige. Sveriges medeltemperatur väntas landa på cirka 7,5 grader i år, enligt SMHI. Det kanske inte låter speciellt varmt men det är 0,5 grader mer än det tidigare rekordet från år 2014. 

En medeltemperatur för hela Sverige kan verka diffust eftersom det är stora skillnader i söder och i norr, men även mellan kust och fjäll. Mellan år 1961-1990 var medeltemperaturen i norr -3 till +3 grader och i söder +3 till +8 grader, och i år väntas det istället bli -1 till +5 grader i norr respektive +5 till +10 grader i söder.

Nästan ständigt varmare än normalt

Det här året var tio av tolv månader varmare än normalt, där januari, februari och november sticker ut som mycket eller extremt milda. Maj och juli var samtidigt de enda månaderna med temperaturer omkring det normala eller något lägre.

Ett av de varmaste åren globalt

Globalt väntas år 2020 bli det näst varmaste årets strax efter år 2016. Rekordvärme över hela världen brukar vanligtvis ske i samband väder- och havsfenomenet El Niño. Fenomenet gör att ytvattnet längs den tropiska delen av Stilla havet är varmare än normalt och värmer då atmosfären mer än vanligt. 

Kalla hav brukar dämpa medeltemperaturen

I år var det annorlunda då det har varit mycket varmt trots att ytvattnet i stora delar av Stilla havet varit kallare än normalt, vilket brukar leda till att atmosfären kyls och luften blir svalare. Det till följd av El Niños kallare motsvarighet och motsats - La Niña som har varit aktiv i år.

Medeltemperaturen varierar alltid från år till år

I Sverige och globalt varierar medeltemperaturen från år till år beroende på vädret, men trenden med ökade halter av växthusgaser i atmosfären bidrar till att det högst troligen kommer bli fler värmerekord de kommande åren.

Publicerad 23 dec 2020