Östergötlands län

Varning klass 1
Stora snömängder

När: Snöfall som från tisdag eftermiddag kan vara ymnigt. Var: Mest snö i södra delen. Intensitet: 5-10 cm Kommentar: Närmast kusten delvis regn.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.