Gotlands län

Risk
Brandvarning

När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.