Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

19

Februari

16%

14

Mars

28%

14

April

38%

11

Maj

48%

14°

10

Juni

49%

18°

12°

9

Juli

46%

20°

16°

11

Augusti

45%

19°

17°

12

September

37%

15°

14°

14

Oktober

28%

11°

10°

14

November

17%

19

December

10%

18