Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons
Idag ons tor fre Säsong
Gräs maj-sep
Ek maj-jun
Sälg/vide apr-jun
Al Inga halter. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Inga halter. Säsong ≈ mar-maj.
Björk Inga halter. Säsong ≈ mar-jun.
Bok Inga halter. Säsong ≈ maj-maj.
Gråbo Inga halter. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Inga halter. Säsong ≈ feb-maj.
Malörts­ambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 28 maj

Gräs

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Göteborg (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Göteborg (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet