Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-6°

-

20

Februari

15%

-5°

-

17

Mars

26%

-2°

-

17

April

31%

-

14

Maj

38%

-

13

Juni

36%

14°

-

15

Juli

32%

16°

-

18

Augusti

33%

14°

-

18

September

26%

-

21

Oktober

20%

-

20

November

15%

-2°

-

19

December

7%

-4°

-

21