Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-5°

-

16

Februari

16%

-4°

-

14

Mars

26%

-

13

April

32%

-

11

Maj

39%

12°

-

11

Juni

38%

17°

-

12

Juli

35%

18°

-

15

Augusti

36%

17°

-

14

September

28%

12°

-

17

Oktober

22%

-

15

November

16%

-

15

December

8%

-3°

-

17