Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-6°

-

17

Februari

16%

-5°

-

14

Mars

26%

-

14

April

32%

-

12

Maj

39%

12°

-

12

Juni

39%

17°

-

13

Juli

35%

19°

-

16

Augusti

36%

17°

-

15

September

28%

11°

-

17

Oktober

22%

-

16

November

16%

-1°

-

16

December

8%

-4°

-

17