Annons

Kronobergs län, östra delen

Meddelande
Risk för vattenbrist

Vattendrag: Låga flöden i Helge å.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.