Norrbottens län kustland

Risk
Skogsbrand

När: Torsdag Var: Lokalt i området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar:

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI