Bottenviken

Varning klass 1
Medelvind till havs

Kommentar: Från fredag morgon, syd ca 15 m/s.

Gäller fr.o.m.

Norrbottens län kustland

Risk
Brandvarning

När: Torsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.