Annons

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen

Gul varning
Höga flöden

Händelsebeskrivning: Höga temperaturer i kombination med regn har orsakat snösmältning i fjällen som leder till höga flöden i bäckar och andra mindre vattendrag. I större delen av varningsområdet har flödena kulminerat och är nu sjunkande.

Var: Västerbottens och Norrbottens läns fjällområde

Hur kan det påverka mig: Höga strömhastigheter i vattendragen. Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Gäller fr.o.m.

Gul varning
Höga flöden

Händelsebeskrivning: Snösmältning i kombination med regn orsakar höga flöden.

Var: Uppströms Rautasjaure

Hur kan det påverka mig: Höga strömhastigheter i vattendragen. Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Kommentar: Flödena ligger på gul varningsnivå och förväntas kulminera i slutet på vecka 26.

Gäller fr.o.m.

Gul varning
Höga flöden

Händelsebeskrivning: Snösmältning orsakar höga flöden.

Var: Torneälven mellan Torneträsk och en bit uppström Vittangi.

Hur kan det påverka mig: Höga strömhastigheter i vattendragen. Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Kommentar: Flödena är stigande och ligger på gul varningsnivå och förväntas ligga kvar på samma varningsnivå under vecka 27.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.