Skåne län utom Österlen

Risk
Brandvarning

När: Onsdag Var: I hela området. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i södra delen extremt stor. Kommentar:

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.