Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

13%

17

Februari

20%

13

Mars

29%

15

April

40%

10°

13

Maj

48%

16°

10°

12

Juni

46%

20°

14°

12

Juli

45%

21°

17°

14

Augusti

48%

21°

17°

13

September

38%

17°

15°

15

Oktober

30%

12°

11°

15

November

21%

17

December

14%

17