Annons

Uppsala län, Upplandskusten

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, i Kalmar län och på Öland lokalt extremt stor.

Var: Sydligaste och östra Götaland samt östra Svealand

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för vattenbrist

Vattendrag: Låga flöden i Tämnarån, Fyrisån uppströms Uppsala samt Forsmarksån nedströms Åsjöarna.

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.