Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-4°

-

17

Februari

17%

-2°

-

13

Mars

28%

-

13

April

36%

-

12

Maj

43%

15°

-

12

Juni

45%

20°

-

13

Juli

42%

20°

-

14

Augusti

42%

19°

-

14

September

33%

14°

-

15

Oktober

26%

-

15

November

18%

-

16

December

11%

-2°

-

16