Västerbottens län kustland

Risk
Brandvarning

När: Onsdag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI