Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-5°

-

18

Februari

15%

-5°

-

14

Mars

25%

-1°

-

13

April

34%

-

11

Maj

41%

10°

-

11

Juni

43%

16°

-

11

Juli

42%

18°

-

12

Augusti

38%

17°

-

14

September

29%

12°

-

15

Oktober

24%

-

15

November

15%

-

17

December

7%

-3°

-

18