Västerbottens län kustland

Varning klass 1
Stora snömängder

När: Lördag kväll till söndag kväll Var: Sydöstra delen Intensitet: 10-15 cm, lokalt 20 cm Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.