Annons

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

Meddelande
Risk för vattenbrist

Vattendrag: Låga flöden i Tidans avrinningsområden. Låga flöden i Göta Älv och Säveån.

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.