Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

17

Februari

19%

13

Mars

29%

14

April

38%

12

Maj

44%

15°

10°

13

Juni

49%

20°

14°

13

Juli

47%

21°

17°

13

Augusti

45%

20°

18°

15

September

36%

15°

15°

16

Oktober

27%

10°

11°

18

November

19%

18

December

12%

16