Annons från Renault

påverka hälsan

Det är inte bara lågtryck, snöfall och bristen på solljus som påverkar vårt välmående, även ljudföroreningar såsom vägbuller styr vår fysiska hälsa.

Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att 3,4 procent av svenskarna är sömnstörda till följd av trafikbuller. Störd sömn är enligt Folkhälsomyndigheten en av de allvarligaste effekterna av omgivningsbuller då långvariga besvär riskerar att öka risken för en rad sjukdomar, däribland hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.

Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet har på uppdrag av Trafikverket gjort beräkningar som visar att buller från transportsystemet (väg- och spårtrafik) varje år orsakar cirka 48 000 fall av högt blodtryck, cirka 950 fall av hjärtinfarkt och drygt 1 000 fall av stroke.

Det som är positivt är att det sker utveckling på många områden som arbetar för att minska bullret. Ett välkommet inslag till att minska bullernivåerna är ökningen av elbilar på våra gator. Renault har länge varit en ledande aktör på området, nu senast med lanseringen av nya ZOE.

Vill du uppleva tystnaden hos en elbil? Läs mer här!