Här hittar du vår karta med pollenprognoser i Sverige, där du kan se halten för olika pollenarter idag. Alla pollenstationer finns även listade längst ner på sidan!

Hitta pollenprognosen närmast dig!

Pollenhalter

Idag 25 februari

Al

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning