Norra Östersjön

Varning klass 1
Högt havsvattenstånd

När: Tillsvidare Var: Hela området Nivå: 75-90 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Medelvind till havs

Kommentar: Från tisdag middag ost 14-18 m/s.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.