Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Kommer vi behöva vänja oss vid översvämningar?

foto: chris gallagher

Klimatförändringar innebär extremväder, sommaren har präglats av en hel del oväder, stormar och översvämningar i landet, och värmeböljor i Europa.  Är det här något vi kommer behöva vänja oss vid och vad kommer vi kunna förvänta oss av framtidens klimat?

Mer regn på vintern

Under vinterhalvåret kommer det i genomsnitt falla mer regn men det betyder inte att somrarna kommer att bli regnigare. Mycket pekar på att det framförallt i söder blir vanligare med torka under sommarhalvåret samtidigt som det blir kraftigare regn när det väl regnar.

Blir det vanligare med skyfallsliknande regn?

I takt med att atmosfären blir varmare ökar förutsättningar för kraftigt regn. Det beror på att i ett varmare klimat finns det mer vattenånga i atmosfären. Antalet skyfall, alltså regn som ger 50 mm på en timme eller mer, väntas öka mer i södra Sverige än i norr, vilket beror på att det fortsätter vara varmare i söder än i norr. 

Allmänt i landet väntas det bli 20-40 % vanligare med skyfallsliknande regn mot slutet av seklet. I och med att skyfall är mycket lokala är osäkerheterna dock stora, både när det gäller dagens mätserier och framtidens scenarion.

Stora konsekvenser vid översvämningar

Det är troligt att det blir vanligare med översvämningar mot slutet av detta sekel, vilket beror på mer kraftigt regn och högre havsvattenstånd. Det senaste århundradet har havsvattenståndet längs Sveriges kuster stigit ungefär 15 cm. Under detta sekel väntas havsvattenståndet stiga ytterligare 30-80 cm, enligt FN:s klimatpanel. Konsekvenserna väntas bli större i söder än i norr, på grund av att landhöjningen är större i norr.

Översvämningar är en av de naturkatastrofer som orsakar störst ekonomisk skada. På grund av det stigande havsvattenståndet kommer man i framtiden till exempel behöva bygga vallar, förbättra avrinningsområden och flytta på vattenbrunnar längs Sveriges kuststräckor.

Oviss framtid när klimatet förändras

Vi bör ha förståelse för att klimatet i Sverige håller på att förändras, inte bara medeltemperaturen. Det väntas bli förändringar i regnmönster, vattennivåer och i årstider och det kommer att få stora konsekvenser. Klimatförändringarna sker relativt långsamt i förhållande till mycket annat i världen och därför är det inte helt lätt av förstå hur stora konsekvernserna kan bli.

 

Majoriteten av tolkningarna utgår ifrån resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre som har publicerats på SMHI:s hemsida, och från FN:s klimatpanels IPCC-rapport.

Publicerad 24 sep 2023