Annons

Jetströmmen – avgörande för vårt väder

mikael sjöstrand

Jetströmmens position och styrka är avgörande för vädret hos oss. Den bidrar både till att spanska plymer med varm luft når upp söderifrån samt att arktisk kyla drar in norrifrån.

Jetströmmar är starka vindar som slingrar sig runt jorden på omkring tio kilometers höjd. De starka vindarna uppkommer på grund av den stora temperaturskillnaden mellan polerna och ekvatorn, och där temperaturkontrasterna är störst är jetströmmarna starkast. Jetströmmarna finns på breddgrader mellan 30 och 70 grader. Norr om och söder om jetströmmens svackor och toppar bildas lågtryck och högtryck på grund av att vindhastigheten förändras mest där. Se nedan hur jetströmmen slingrar sig runt jorden samt var lågtrycken och högtrycken bildas i bilden nedan.

Lågtryck och högtryck bildas vid jetströmmen

Lågtrycken bildas i svackorna då vindarna accelererar öster om svackorna. Det blir då som ett undertryck i luften, vilket gör att uppåtvindar för med sig luft från längre ner i atmosfären eller hela vägen från marken. Uppåtvindarna gör att moln och nederbörd bildas.

Motsatt effekt sker när högtrycken bildas kring jetströmmens toppar. Vindarna på hög höjd avtar i hastighet och det blir då ett övertryck av luft där. Istället rör sig luften ned mot marken och då skapas högt lufttryck och högtrycket bildas. Luften som sjunker mot marken innehåller mycket lite vattenånga och därför blir det ofta klart väder kring högtryck.

Extremt väder när jetströmmen är stillastående

När jetströmmen har ungefär samma positionering och styrka över en längre tid brukar det ge samma väder över stora områden i upp till någon månad. Det är ofta då det blir extremt blöt, kallt, torrt eller varmt.

Om jetströmmens positionering är söder om Skandinavien brukar kall luft nå ner över Sverige. Men det kan också bidra till västliga fuktiga vindar som för med sig regnväder från Atlanten in över Sverige. Om jetströmmen sträcker sig norr om Sverige brukar det vara högtrycksbetonat väder med mycket sol och svaga vindar. Under våren och sommaren är det inte ovanligt att det gör att plymer med varm luft når upp från Spanien eller Nordafrika till exempel.

Skillnader vinter och sommar

Temperaturkontrasterna mellan nordpolen och ekvatorn är störst vintertid och minst sommartid. Det gör att jetströmmen är starkare vintertid vilket är en bidragande faktor till att oväder främst passerar över Sverige under hösten, vintern och våren.

Hur hänger det ihop globalt?

Jetströmmen är en viktig byggsten för att förstå hur globala vädermönster hänger ihop. Jetströmmen påverkas nämligen av regnväder vid tropikerna och förändringar i stratosfären bland annat.

Publicerad 4 mar 2020