Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Orkansäsongen väntas slå rekord

VÄDERNYHETER

PUBLICERAD 15 APRIL 2024

Skriven av Lasse Rydqvist, Meteorolog på Klart

Vi närmar oss starten på orkansäsongen i Atlanten som väntas kunna bli en mycket intensiv säsong, möjligtvis även med rekordmånga namngivna stormar.

Orkansäsongen i Atlanten sträcker sig från den första juni fram till den sista november. Den kommande säsongen kommer kunna slå nya rekord på grund av mycket gynnsamma förhållanden i havet för dessa oväder. Detta är något som man redan nu rustar sig för.

Rekordvarma Nordatlanten

En grundläggande förutsättning för att orkaner ska kunna frodas är att ytvattnet ska hålla en temperatur på åtminstone 27 grader. Det varma ytvattnet förser stormarna med den energi som krävs och redan nu ser vi stora områden som ligger på eller strax under dessa nivåer.

Bilden illustrerar ythavstemperaturen för den 2 april 2024. Källa: Copernicus/ECMWF, Data: ERA5

Det är till följd av att Nordatlanten varit rekordvarm det senaste året och den trenden ser inte ut att brytas ännu på ett tag. Temperaturen skiftar relativt långsamt i världshaven och det är lättare att säga hur temperaturförhållandena kommer se ut på längre sikt här än över land. I förlängningen väntas ythavstemperaturen hålla sig väl över det normala för årstiden en längre tid framöver. Detta ger en stark signal om en händelserik säsong.

La Niña betydelsefull

Dessutom kommer övergången till en La Niña spela en stor roll här. Det rådande El Niño-fenomenet väntas avta och övergå i det omvända fenomenet, La Niña, från juni för att intensifieras senare i år. Under sommaren (juni-augusti) ger en La Niña i regel betydligt blötare och kallare förhållanden över den mexikanska golfen med omnejd. Det talar för en tät trafik av orkaner i regionen, då fenomenet minskar den vertikala vindskjuvningen.

Något annat som också antyder detta är att vi såg en övergång till La Niña sommaren 2020 som då gav en extremt aktiv orkansäsong i Atlanten med rekordmånga namngivna stormar, närmare bestämt 30 stycken.

Fler intensiva stormar i en varmare värld

Klimatförändringarna spelar en viss roll i förhållande till historiska säsonger. Forskningen har inte visat på att tropiska stormar blir fler, men däremot att antalet intensiva och destruktiva stormar ökar.

Osäkerheter finns

Det är emellertid svårt att redan nu i april göra bra prognoser för att i detalj beskriva hur aktiv säsongen kommer att bli, men vi ser alltså starka signaler om att så kan bli fallet.

Publicerad 15 apr 2024